מה נדרש לעשות בכדי להפחית סיכונים לתחלואה בבריכת שחייה ביתית/פרטית ?

שים לב!!! בטרם התקנה, תחזוקה או הפעלה של בריכה יש לפנות ליעוץ ואישור של קונסטרוקטור/איש מקצוע/יועץ בטיחות וכל גור אחר המאושר ומוסמך לנושא.

ksp
מחפש מפעיל בריכה ?
כתוב לנו

תוכן עניינים

מה עלי לעשות בכדי להפחית סיכונים לתחלואה בבריכה שלי ?

  • יש לטפל ולתחזק את הבריכה בקביעות בהתאם לתקנות רישוי עסקים לבריכות שחיה ולהוראות היצרן.
  • יש למנוע כניסת אנשים חולים לבריכת השחייה. אין להיכנס למים עם מחלה בדרכי העיכול ושלשול.
  • צואה, או פליטה של קיא בבריכה, עלול לגרום לתחלואה של המתרחצים בבריכה.
  • מומלץ להתקלח לפני הכניסה לבריכה.
  • בזמן השהות בבריכה: להימנע מבליעת המים, להימנע מהטלת צרכים בבריכה, לקחת ילדים לנוחיות לעיתים
    קרובות, להכניס תינוקות לבריכה עם חיתול ייעודי .

לשמור על ערכים פיזיקוכימיים תקינים) ריכוז חמר חיטוי, ערך הגבה, עכירות (בהתאם לערכים המצוינים
בתקנות רישוי עסקים.
במים צלולים, רוב מחוללי המחלה מושמדים תוך דקות באמצעות כלור או ברום, ישנם טפילי-מעיים השורדים במי
בריכה זמן ממושך) שעות עד ימים) .

 מדוע חשוב שמי הבריכה יהיו צלולים?

עכירות גבוהה של המים מונעת מחומרי החיטוי לפעול ביעילות, ותורמת להתרבות של מיקרואורגניזמים.
מה עליי לעשות אם התרחש אירוע של זיהום בצואה או במקרה של הקאה ?
מומלץ לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות לטיפול באירועי זיהום צואתי, הקאות או דימום במי בריכות
שחייה ציבוריות, המפורטות בפרק 16.4 במפרט האחיד לבריכות שחיה:

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/uniform-spec-07-04a/he/07_07-04-01-00.pdf

האם חלה חובה לחטא את המים גם בבריכה המשרתת משפחה אחת ?  כן 

טיפול במים באמצעות סחרור, סינון וחיטוי המים, נדרשים בכל בריכות השחייה.
סינון וחיטוי) באמצעות כלור או ברום ( ושמירה על ערכי הגבה ) pH ) תקינים הינם קו ההגנה הראשון כנגד פתוגנים
הגורמים לתחלואה במי בריכה. טיפול מוקפד ימנע התפתחות זיהום ותחלואה.

האם נדרש למדוד את כל המדדים המפורטים בהוראות היצרן ?  כן 

כבעל בריכה פרטית עליך לבדוק את ריכוז חומר החיטוי השאריתי ואת ערכי ההגבה pH לפחות פעמיים ביום:

  • ריכוז כלור חופשי 
  • ערך הגבה pH
  • עכירות

מהם הערכים הנדרשים לשמירה על איכות המים בבריכת השחייה הפרטית שלי ?

הערכים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים עבור בריכות שחייה הם:
1 .ריכוז כלור חופשי 0.2-8.0 מג"ל
2 .ריכוז ברום חופשי 0.2-0.1 מג"ל
במידה ונעשה שימוש בחמר חיטוי עם מייצב חומצה ציאנורית או תרכובות איזוציאנורט מוכלרות
1 .ריכוז החומצה הציאנורית 50-30 מג"ל
2 .ריכוז מזערי של כלור חופשי 5.2 מג"ל
בזמן קורונה, על מנת להשיג יעילות חיטוי גבוהה, יש לעבוד בערכי החיטוי המרביים המותרים בתקנות
ובערכי ההגבה הנמוכים המותרים.
מומלץ לרכוש מכשירי מדידה בשדה העומדים בת"י 6223 ולפעול לפיו.

האם הטיפול בכימיקלים מסוכן ?

שימוש בכימיקלים הינו בטוח בתנאי ששומרים על מספר כללים כדוגמת:
שימוש בכימיקלים בעלי אישור מכון התקנים
שימוש ואחזקה בהתאם להוראות היצרן
מניעת כניסה של אנשים למקום אחסון הכימיקלים ומערכות ההפעלה
שימוש בציוד מגן ) מסיכה, כפפות ומשקפי מגן ( בזמן טיפול בכימיקלים
מניעת מגע בין הכימיקלים השונים
האם ניתן להכניס בעלי חיים לבריכת השחייה ?
בעלי חיים עלולים לזהם את המים, להפיץ גורמי מחלות ואף לטבוע. חשוב לשמור על הבריכה נקייה ולמנוע גישה
שלהם לבריכה, למעט חיית שירות לאנשים עם מוגבלות.

מה עלי לעשות בכדי להפחית סיכונים לפציעה או טביעה?

יש לפעול בהתאם לדרישות תקנות התכנון והבניה לבריכות שחיה העוסקות גם בנושאי בטיחות, כגון הקמת גדר ושער, מניעת החלקה ותאורה.
חשוב להשגיח על הילדים בזמן שהם נמצאים בחצר הבריכה וכמובן בתוך המים.

האם עלי להתקין אביזר למניעת זרימה חוזרת – מז"ח בבריכה הפרטית שלי ?

התקנת אביזר למניעת זרימה חוזרת בבריכת שחייה חשובה על מנת להגן על מערכת מי השתייה מפני כניסה של
מזהמים למערכת מי השתייה, העלולים לסכן את בריאות בני- המשפחה והתושבים.
חובת התקנת מז"ח בבריכות שחיה ציבוריות ופרטיות מעוגנת בתקנות התכנון והבניה) בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).בתקנות אלה, בסעיף 6.4.1.21 ( 5 )נקבע כי מתקן למניעת זרימה חוזרת יותקן בקו אספקת המים לבריכה,
בבריכות שחיה פרטיות שעומקן מעל 60 סנטימטרים ושטחן מעל 10 מטרים רבועים.
חובת הגנה מפני זרימה חוזרת באמצעות מרווח אויר עבור כל מיכל מים, לרבות בריכת שחייה נקבעה בתקנות
התכנון והבניה(תכן הבניה) תברואה.

האם כדאי להתקין הצללה מעל בריכת השחייה ?

חשיפה מופרזת של בני אדם לקרני השמש עלולה לחולל נזקים, החל מפגיעה אסתטית ועד ליצירת סרטן קטלני.
בילוי בבריכות שחיה מתאפיין בדרך כלל בשהייה ארוכה ובחשיפה ממושכת לשמש, משרד הבריאות רואה חשיבות
רבה להצללה בבריכות שחיה כחלק ממדיניות המשרד לצמצום החשיפה לקרינת השמש ולתחלואה הכרוכה בכך.
בבריכות ציבוריות ממליץ משרד הבריאות שתותקן הצללה בשטח %25 לפחות משטח פני המים בבריכת מבוגרים
ו- %75 הצללה נדרשת בבריכה המיועדת לפעוטות. מומלץ גם לבעלי בריכות פרטיות לדאוג להצללה מעל המים
ובסביבת הבריכה, בדומה להמלצות בבריכות ציבוריות.
איך מומלץ לטפל בבריכת השחייה כאשר אינה פעילה, למשל בתקופת בחורף ?
משרד הבריאות פרסם הנחיות והמלצות להשבתת בריכות שחיה ולהפעלתן לפני חזרה לפעילות, עבור בריכות שחייה
ציבוריות. מומלץ לבעלי בריכות פרטיות לפעול באופן דומה.
מים עומדים בבריכות ללא טיפול עלולים לגרום למפגעים סביבתיים ולהוות סכנה בטיחותית. מומלץ להתייעץ
בעניין זה גם עם חברות האחזקה.

שים לב: כלל המידע בעמוד זה מקורו באתר משרד הבריאות (לקריאה ראה לינק למטה).

(https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/bathing_sites/swimming_pool/Documents/home-pools.pdf

אין אתר israelswim.com אחראי על הכתוב או המומלץ בפוסט זה. טרם הקמה, הפעלה ותחזוקה של בריכה יש לפנות לאיש מקצוע מאושר ומוסמך ולמשרד הבריאות והבינוי הישראלי במטרה להבין את כלל הדרישות והתקנות לבנייה של בריכה בשטח פרטי / ציבורי

מחפש מפעיל בריכה ?
כתוב לנו

שים לב!!! בטרם התקנה, תחזוקה או הפעלה של בריכה יש לפנות ליעוץ ואישור של קונסטרוקטור/איש מקצוע/יועץ בטיחות וכל גור אחר המאושר ומוסמך לנושא.

שים לב: למען הגילוי הנאות, אתר זה מרוויח מתוכניות שיתוף שותפים (אפיליאציה), קרי, בלחיצה על מודעה פרסומית הגולש מופנה לאתר המוכר. כיוצא מכך, האחריות המלאה על מוצר שירכש לרבות תקינות המוצר, המשלוח, שירות הלקוחות והאחריות הינם באחריותו המלאה של האתר המוכר ולא אתר זה.

pexels mali maeder 1415811

אביזרים לשחייה 2024

אוזניות מבוא – אוזניות שחייה מוגנות/אטומות מים 2023 קופץ לבריכה, איזה תענוג, שקט… כמה שקט… וואו ממש שקט… אהההה כמה שקט! דיייי! בא לי קצת

קרא עוד »
girl ga6adf4869 640

מפעילי בריכה 2024

מחפש מפעיל בריכה ? כתוב לנו מהו קורס מפעילי בריכות שחייה ? קורס מפעילי בריכות שחייה מתקיים במוסדות ובבתי ספר פרטיים בארץ, בפיקוח משרד הבריאות. חשיבותו של

קרא עוד »
בגד ים 1

הכל על בגדי ים

רקע במאמר זה נעסוק באחד המרכיבים החשובים והנדרשים לכל מי שרוצה לעסוק בשחייה והוא כמובן בגדי הים. במאמר זה נסקור מהם סוגי בגדי הים הקיימים

קרא עוד »
בריכה פרטית

כל מה שחשוב לדעת על בריכות שחייה ביתיות

במאמר זה נסקור את כלל המידע החשוב לכם בתחום בריכות השחייה הביתיות, לרבות, סוגים קיימים ומומלצים, עלויות, מה נדרש על מנת לבנות בריכה ביתית בדגש על היתרי הבנייה ואנשי המקצוע הדרושים לכם בתהליך

קרא עוד »
משקפות שחייה

משקפות שחייה

במאמר הבא נסקור בהרחבה את נושא משקפות השחייה, לרבות, מהם בכלל משקפות שחייה, מי צריך אותן, איזה יצרנים ודגמים מומלצים קיימים בשוק, מה ההבדל בין

קרא עוד »
מחפש מפעיל בריכה ?
כתוב לנו

תפריט נגישות