הכשרות למפעילי בריכות שחייה

ksp

שים לב!!!

כלל המידע בדף זה ורשימת מפעילי הבריכה המוסמכים המצורפת בלינק הינן מתוך אתר משרד הבריאות

אין אתר israelswim.com אחראי על המהימנות והאמינות של המידע.

חשוב לציין כי בטרם התקנה, תחזוקה או הפעלה של בריכה יש לפנות לייעוץ של גורמי מקצוע מוסמכים ומאושרים לנושא על ידי המוסדות הרשמיים של המדינה.

מהו קורס מפעילי בריכות שחייה ?

קורס מפעילי בריכות שחייה מתקיים במוסדות ובבתי ספר פרטיים בארץ, בפיקוח משרד הבריאות. חשיבותו של קורס זה בהקניית כלים מתאימים למפעילי בריכות השחיה, לשמירה על בריאות המתרחצים. 

במסגרת תכנית הלימודים למפעילי בריכות השחייה נדרשים התלמידים, בחלקו האחרון של הקורס, לעבור הדרכה מעשית בבריכות השחייה.

משד הבריאות רואה חשיבות רבה בשילובם של מפעילי הבריכות הוותיקים בתהליך ההכשרה כחונכים, ובטוחים ביכולתם לתרום רבות להצלחתו.

לשם כך, הוכנה ערכה לחניך ולחונך שתלווה את החלק השלישי של הקורס, המיועדת לשימוש החונכים והחניכים ותסייע  לבתי הספר לעקוב אחר מהלך ההכשרה.

בנוסף לכך, מקיים במשרד הבריאות יומי השתלמות למפעילים הוותיקים (בעלי ותק של 5 שנים לפחות), אשר נבחרו כחונכים על ידי בתי הספר, בו מוצגים מבנה ותכני ההכשרה תוך רכישת כלים ומיומנויות לחניכה אפקטיבית.

שימו לב: כלל המידע בפסט זה היו באדיבות ובאחריות משרד הבריאות: עמוד מפעילי בריכות שחייה במשרד הבריאות

תכנית לימודים קורס מפעילי בריכות שחייה – עדכון 2022/3

הכשרת מפעילי בריכות שחייה מתקיימת במוסדות ובבתי ספר פרטיים ברחבי הארץ. מטרותיה של ההכשרה הן להקנות ידע וכלים תאורטיים ומעשיים, לצורך ניהול בריכת שחייה בתנאי תברואה נאותים.

תכנית הלימודים מחולקת ל 3 חלקים : הוראה עיונית, הכשרה מעשית, והתמחות /סטאז'.

חלק ראשון: הוראה עיונית. תאורטית, למידה פרונטלית בכתה.

חלק שני: הכשרה מעשית. פרק זה כולל התנסות מעשית ויועבר בקבוצות של עד 8 תלמידים. קבוצות אלה יאפשרו התנסות של כל אחד מהתלמידים בכל הפעולות הנדרשות, בהשגחה ובליווי של מדריך.
החלק הראשון והשני יהיו שלובים זה בזה. בתום כל פרק לימודים תאורטי יודרכו התלמידים בבריכות השחייה ובחדרי המכונות.

חלק שלישי: התמחות. במסגרת זו יתמחה התלמיד בבריכת שחייה.
בית הספר יוכל לבחור באחת משתי החלופות הר"מ בכל אחד מהקורסים שהוא עורך.

אפשרות ראשונה : התלמידים יתמחו במשך 3 ימים, 8 שעות בכל יום, ובסה"כ 24 שעות בבריכת שחייה ציבורית.
ביה"ס יבחר את הבריכות המדריכות ואת מפעיליהן, בהתאם לקריטריונים שיפורטו ויידרש להציג בפני משרד הבריאות את רשימת הלומדים, הבריכה בה מתבצעת ההכשרה, שם המפעיל והוותק שלו. מספר התלמידים המתמחים בכל בריכה יקבע ע"פ מספר החונכים באתר, לכל חונך 2 חניכים לכל היותר.

אפשרות שניה: התלמידים יתמחו במשך 16 שעות במהלך שבוע עבודה בבריכת שחייה ציבורית.

ביה"ס יבחר את הבריכות. ההדרכה תתבצע ע"י מדריך מטעם בית הספר, בעל ניסיון והכשרה כמפורט מטה, שקיבל אישור ממשרד הבריאות. 

בית הספר יידרש להציג בפני משרד הבריאות את רשימת הלומדים, הבריכה בה מתבצעת ההכשרה, שם המדריך, ניסיונו והוותק שלו. כל חונך ידריך 4 חניכים לכל היותר.


במהלך תקופת ההתמחות יתנסה התלמיד במגוון תהליכים ופעולות אשר יפורטו בהמשך.
על מנת לבצע את פרק ההתמחות, החניכים נדרשים להשלים לימודיהם בשני פרקי ההכשרה הראשונים כלומר, פרק ההתמחות יחתום את לימודיהם בהכשרתם כמפעילי בריכות שחייה.

שים לב!!!

כלל המידע בדף זה ורשימת מפעילי הבריכה המוסמכים המצורפת בלינק הינן מתוך אתר משרד הבריאות

אין אתר israelswim.com אחראי על המהימנות והאמינות של המידע.

חשוב לציין כי בטרם התקנה, תחזוקה או הפעלה של בריכה יש לפנות לייעוץ של גורמי מקצוע מוסמכים ומאושרים לנושא על ידי המוסדות הרשמיים של המדינה.

עשוי לעניין אותך...

מעוניין בבריכה ביתית ? הכניסו פרטים ואיש מקצוע יחזור עליכם בהקדם

Screenshot 20240613 000300

ים המלח

הכול על ים המלח, מלונות בים המלח, מזג האוויר בים המלח, מה לעשות בים המלח, אטרקציות בים המלח

קרא עוד »
pexels fabianwiktor 994605

הכול על הים

כול המידע החשוב על הים. חופים בישראל, איזהצחוף מומלץ בתל אביב באילת ובים המלח

קרא עוד »
pexels pixabay 62307

הכול על מים

מים – הקדמה מים הם החומר החיוני ביותר לחיים על פני כדור הארץ. הם מהווים כ-60% ממשקל גוף האדם, חיוניים לתפקוד תקין של כל התאים

קרא עוד »
pexels pixabay 261403

מקווה טהרה ישראל 2024

מהו מקווה ? מקווה, ביהדות, הוא מאגר מים המתאים לכללי ההלכה (הלכות מקוואות), שטבילה בו מקנה טהרה ממצבי טומאה שונים. מקור המילה "מקווה" הוא מהמילה

קרא עוד »
pexels denys gromov 4957436

פארק מים מומלץ ישראל 2024

רוצה קופון לפארק מים / בריכה ? כתוב לנו ונשמח לסייע. פארק מים: עולם שלם של הנאה וקרירות פארק מים הוא מקום מושלם ליהנות בו

קרא עוד »

תפריט נגישות